امیر بیات

او در خانواده ی موسیقیدان و فرهنگی چشم به جهان گشود. وی در 5 سالگی به مدرسه موسیقی راستراپویج در باکو، آذربایجان رفت و ساز پیانو را نزد استاد لودمیلا استارکوا شروع به آموختن کرد.

از سن 7 سالگی به همراه ارکستر سمفونیک آذربایجان کنسرتهای متعددی از کنسرتوهای پیانو آهنگسازان چون برکویچ، بتهوون، موتزارت و .... به روی صحنه برد.

امیر بیات از سال 2012 کنسرت های بسیاری در دانشگاه های Ucsd،USC، Ucla، Michigan state، san jose state و سالن های معتبر امریکا اجرا کرده است.