محمدرضا سعیدی

آموزش دیده و هنر آموخته نزد اساتید : سیروس حدادی-علی خدائی- سعید نیک بخش- محمد مقدسی- احمد ابراهیمی

فعالیت های هنری

  •  تدریس آواز ایرانی از سال 1381

  • تشکیل گروه موسیقی نیایش در سال 1384 و 3 سال فعالیت و اجرای چند برنامه در جشنواره آموزشگاهی و سازمانی

  • نگارش دو مقاله:- ردیف آوازی ایران از دیدگاه روانشناسی  - رابطه طبیعت، محیط و شخصیت با صدا و آواز

  • تولید آلبوم سرنوشت من با آهنگی از استاد اکبر محسنی و آهنگسازی پیمان خازنی و تنظیم حسین اعتمادی در سال 1393

  • نگارش کتاب آموزش دوره مقدماتی آواز ایرانی(در دست اقدام)