محمد رسولی

مدرس گیتار کلاسیک و پاپ، به مدت 14 سال نزد استاد پیمان ریاحی آموزش دیده و در اکثر آموزشگاههای قیدار، زنجان و ابهر تدریس می کنند.
 

فعالیت های هنری

  • نفر10ام مسابقات گیتار کلاسیک کشوری مگتان 7

  • داور انتخاب قطعات تکنوازی گیتار کلاسیک برای جشنواره آوای امید سال 93-94

  • عضو فعال خانه هنرمندان استان زنجان

  • عضو فعال کانون گیتار استان قزوین(اولین کانون گیتار کشور)

  • شرکت در سه دوره مستر کلاس پرفسور لیلی افشار

  • تکنوازی در کنسرتهای متعدد در استان زنجان و قزوین

  • نوازنده گیتار گروه آروین گروه برتر جشنواره آوای امید زنجان در بهمن سال 92

  • برگزار کننده اولین کارگاه آموزشی، پژوهشی گیتار کلاسیک استان زنجان در سال 93

  • برگزار کننده اولین نسرت گیتار کلاسیک استان زنجان در سال 90